MyBusinessPartner -

"My Business Partner" Proje İçeriği

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. İçerik


"My Business Partner" Proje İçeriği


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında uygulanmakta olan My Business Partner Projesi kapsamında geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin(SuTP) çeşitli eğitim ve atölye faaliyetleri aracılığıyla sosyal ve ekonomik yaşama dâhil edilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında;
-SuTP'lere ait ve istikrarlı ekonomi için önemli bir tehdit olan kısa ömürlü işletmelerin uzun ömürlü hale getirilmesi,
-Ağır bir dil içeren hukuk lafzının anlaşılır kılınması, 
-SuTP' lere ait işletmelerdeki finansman sorununa çözüm sunmak üzere hibe teşvikleri hakkında bilgilendirme sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Bu kapsamda hâlihazırda 30 Geçici koruma altındaki Suriyeli girişimci/girişimci adayı ve uyruk ayrımı gözetmeksizin 20 üniversite öğrencisi mentor ile çalışma gerçekleştirilecek olup proje, 6 haftalık eğitim, 4 haftalık atölye faaliyeti içermektedir.
Yine haftada bir gün 2 saat olmak üzere planlanan 4 haftalık atölye faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar ise büyük oranda örnek olay çalışmaları üzerine olacaktır. Bu bağlamda katılımcılara ekipler halinde çalışma gerçekleştirecekleri problemler verilecek (Örneğin bir denetim süreci, ikili iletişim esnası, bir toplantı, bir satış esnası vb.) ve bu problemler kapsamında ne şekilde işlemler sağlanacağı üzerine canlandırmalar (Role-play çalışmaları) gerçekleştirilecektir. Bu canlandırma faaliyetleri ile eğitimlerin pratiğe dökülmesi suretiyle bilgilerin pekiştirilmesi mümkün hale gelecektir.
Proje kapsamında ayrıca istihdam fuarı düzenlenecek olup, bu fuar sayesinde işveren ve iş arayanların bir araya gelmesi sağlanacaktır. Sektörlerin de tanıtılacağı fuara proje katılımcıları katılım sağlayarak projeyi değelendireceklerdir.

Projenin katılımcılara sunacağı potansiyel katkılar aşağıdaki gibidir:
Katılımcılar, girişimcilik üzerine alacakları eğitimler sayesinde girişim fikirlerini geliştirme/hayata geçirme olanağına sahip olacaktır.
Eğitimlerin bir kısmı İngilizce olarak gerçekleştirileceğinden mentörler İngilizce dil becerilerini güçlendirebilecektir.
Proje süreçleri genel itibari ile sosyal hayatla ilişkili olduğundan dolayı katılımcıların dış dünyaya yönelik farkındalık düzeyi artacak ve bilhassa mentörler için gönüllülük bilincinin yerleşmesi sağlanmış olacaktır.
Proje dâhilinde gerçekleştirilecek faaliyetler ile katılımcılara toplumun her bir ferdine eşit yaklaşabilme ve hoşgörü aşılanacaktır.
Katılımcılar, gerçekleşecek eğitim ve atölyeler sayesinde kendini ifade etme becerilerini güçlendirmiş olacaktır.
Çağın en önemli gereksinimlerinden olan iyi birer takım üyesi olma motivasyonu ile “birlikte çalışma becerisi” güçlendirilmiş olacaktır. 
Proje bitiminde katılımcılara verilecek eğitim sertifikaları ile katılım sağlayan öğrencilerin özgeçmişleri güçlenecek ve proje, katılımcılar için bir farkındalık aracı olacaktır.
Proje sonunda gerçekleştirilecek olan “İstihdam Fuarı” çerçevesinde katılımcıların networkünün güçlenmesi mümkün hale gelecektir.
Faaliyetlerin tamamı üniversitemizin Avcılar’da bulunan yerleşkesinde gerçekleşecek olup tüm faaliyetlere katılım sağlayan katılımcılara proje kapsamında sertifika takdimi sağlanacaktır.