MyBusinessPartner -

"My Business Partner" Projesi Girişimci/Girişimci Adayı Başvuruları

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. İçerik


"My Business Partner" Projesi Girişimci/Girişimci Adayı Başvuruları


Kişinin toplumun bir ferdi olarak kazanmış olduğu bilgi beceri, deneyim ve kaynaklarını yine topluma geri kazandırmasını hedefleyen sosyal sorumluluk anlayışı, toplumlar nezdinde birlik ve beraberliği güçlendiren kıymetli bir bağdır. Bu anlayış dâhilinde gerçekleştirilen projeler hem yararlanıcılarına hem de nihai olarak topluma sayısız kazanç sağlar.
Bu bilinçten yola çıkarak geçici koruma altındaki Suriyeli girişimci ve girişimci adaylarının ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonu ve bu sayede ekonomik ve sosyal istikrarın tesisi amacıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında Üniversitemizce uygulanmakta olan “My Business Partner" Projesi çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincine sahip, geçici koruma statüsünde hâlihazırda girişimci veya girişimciliğe istekli Suriye uyruklu katılımcılar aranmaktadır.
 Girişimci/girişimci adaylarında aranan kriterler aşağıdaki gibidir:
18–50 yaş aralığında olmak
Suriye uyruklu ve “Geçici koruma” statüsüne sahip olmak
Girişimci olmak veya girişimciliğe ilgi duymak
Proje faaliyetlerine eksiksiz katılım gösterebilecek olmak
Tüm aşamalarıyla 12 aylık bir periyodu içerecek olan proje kapsamında haftada 1 gün olacak şekilde 6 haftalık eğitim programı ve eğitim programını takiben haftada 1 gün olacak şekilde 4 haftalık atölye programı gerçekleştirilecektir.  Üniversitemizin Avcılar’da bulunan Rektörlük Binasında gerçekleşecek olan proje sonucunda faaliyetlere eksiksiz katılım sağlayan katılımcılara eğitim sertifikaları verilecek olup eğitim içeriği aşağıdaki gibidir:
7. "İş ve Marka Yönetimi"
8. "Stres ve Zaman Yönetimi"
9. "Etkili İletişim ve Beden Dili"
10. "Ön Muhasebe"
11. "Ticaret Hukuku Özet Bilgi"
12. “KOSGEB Hibe Olanakları”
 
 
Projenin katılımcılara sunacağı potansiyel katkılar aşağıdaki gibidir:
Katılımcılar, girişimcilik üzerine alacakları eğitimler sayesinde girişim fikirlerini geliştirme/hayata geçirme olanağına sahip olacaktır.
Eğitimlerin bir kısmı İngilizce olarak gerçekleştirileceğinden mentorler İngilizce dil becerilerini güçlendirebilecektir.
Proje süreçleri genel itibari ile sosyal hayatla ilişkili olduğundan dolayı katılımcıların dış dünyaya yönelik farkındalık düzeyi artacak ve bilhassa mentorler için gönüllülük bilincinin yerleşmesi sağlanmış olacaktır.
Proje dâhilinde gerçekleştirilecek faaliyetler ile katılımcılara toplumun her bir ferdine eşit yaklaşabilme ve hoşgörü aşılanacaktır.
Katılımcılar, gerçekleşecek eğitim ve atölyeler sayesinde kendini ifade etme becerilerini güçlendirmiş olacaktır.
Çağın en önemli gereksinimlerinden olan iyi birer takım üyesi olma motivasyonu ile “birlikte çalışma becerisi” güçlendirilmiş olunacaktır.
Proje bitiminde katılımcılara verilecek eğitim sertifikaları ile katılım sağlayan öğrencilerin özgeçmişleri güçlenecek ve proje, katılımcılar için bir farkındalık aracı olacaktır.
Proje sonunda gerçekleştirilecek olan “İstihdam Fuarı” çerçevesinde katılımcıların networkünün güçlenmesi mümkün hale gelecektir.
 
Projede yer almak isteyen katılımcıların başvurularını 30 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru formunu doldurmak suretiyle tamamlanması gerekmektedir. Başvuru formu için lütfen