MyBusinessPartner -

"My Business Partner" Projesi Ortaklık Yapısı

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. İçerik


"My Business Partner" Projesi Ortaklık Yapısı


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında uygulanmakta olan My Business Partner Projesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ortaklığına sahiptir.
Proje kapsamında koordinatör kurum İstanbul Gelişim Üniversitesi, yeni nesil genç bir üniversite olarak çağa uygun, gelişen, üreten, kaliteli eğitim anlayışıyla uluslararası alanda kendine yer edinmiş prestijli bir dünya üniversitesi olma hedefiyle; ülkeye, topluma ve insana bilim yoluyla katkı sağlayacak ilerlemeyi kendine misyon edinmiştir. 
 
Bu misyon çerçevesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi, gerek ulusal gerekse de uluslararası proje çağrıları kapsamında projeler hazırlayarak toplum için değer yaratma motivasyonuna sahiptir.
 
Ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuş olan Mülteciler Derneği ise farklı milletlerden oluşan personeliyle eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda sığınmacılara ve yerel halka yönelik çalışmalar yürütmektedir. Dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı gibi nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeden faaliyetlerini yürütmekte olan ortağımız, başta sığınmacıların temel sorunları olmak üzere tüm yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak ve toplumla uyumlarının hızlı bir biçimde sağlanabilmesi için özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile iş birliği halinde çalışmaktadır.
 
Proje kapsamında bir eğitim kurumu olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin varlığı, projede yer alan eğitim faaliyetlerinin etkin bir biçimde yerine getirilmesi bakımından kıymetlidir. “Kamu yararına dernek” statüsüne sahip olan Mülteciler Derneği’nin varlığı ise projenin hedef kitlesi olan “Geçici koruma” statüsüne sahip Suriyelilerin projeye dahiliyetinin temini ve hâlihazırda ilgili kitle ile çalışma pratiğine sahip olmaları dolayısıyla büyük önem arz etmektedir.
 
Proje ortaklığı kapsamında her iki kurum, beşeri, fiziki ve mali sermayesini dâhil ederek projenin etkin bir biçimde uygulanması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu minvalde projenin ilk etapta 50 kişiden oluşan bir ekip ile başlayarak etkisinin daha geniş kitlelere yayılması hedeflenmektedir. Ayrıca projenin üniversite-STK iş birliği çerçevesinde kurgulanması projeyi ayrıca özel ve önemli kılmaktadır.