MyBusinessPartner -

"My Business Partner" Projesi Faaliyetleri

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. İçerik


"My Business Partner" Projesi Faaliyetleri


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında uygulanmakta olan My Business Partner Projesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki gibidir:
Oryantasyon toplantısı
Haftada bir gün olmak üzere 6 haftalık eğitim faaliyeti
Haftada bir gün olmak üzere 4 Haftalık atölye faaliyet
Odak grup çalışması
İstihdam fuarı
 
6 haftalık eğitim faaliyeti haftada bir gün yaklaşık 3 saat olacak şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek ve eğitim içeriği aşağıdaki alanlardan oluşacaktır:
1) İş ve Marka Yönetimi
2) Stres ve Zaman Yönetimi 
3) Etkili İletişim ve Beden Dili
4) Ön Muhasebe
5) Ticaret Hukuku Özet Bilgi
6) KOSGEB Hibe Olanakları

4 haftalık atölye faaliyeti haftada bir gün yaklaşık 2 saat olacak şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek ve faaliyet aşağıdaki alanlardan oluşacaktır:
1) İletişim Etkinliği
2) Ekip Çalışması
3) Stres ve Zaman Yönetimi
4) Zor Müşterilerle Başa Çıkma Teknikleri