MyBusinessPartner

Tüm Haberler

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. Tüm Haberler


“Zor Müşterilerle Başa Çıkma” Atölyesi Gerçekleştirildi

“Stres ve Zaman Yönetimi” Atölyesi Gerçekleştirildi

“Ekip Ruhu” Atölyesi Gerçekleştirildi

İletişim Atölyesi Gerçekleştirildi

KOSGEB Hibe Olanakları Eğitimi Gerçekleştirildi

Ticaret Hukuku Eğitimi Gerçekleştirildi

Ön Muhasebe Eğitimi Gerçekleştirildi

Stres ve Zaman Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi

İşletme ve Marka Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi

My Business Partner Projesi Kapsamında Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi Gerçekleştirildi

My Business Partner Projesi Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi