MyBusinessPartner -

İletişim Atölyesi Gerçekleştirildi

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. Haberler


İletişim Atölyesi GerçekleştirildiAvrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan My Business Partner Projesi atölye faaliyetlerinden ilki iletişim temasıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında katılımcılara 6 haftalık teorik eğitim sürecinde aktarılan bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi bakımından iletişim atölyesi 24 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Eğitim koordinatörü Prof. Dr. William MOSIER tarafından gerçekleştirilen atölyede katılımcıların işletmelerin sürekliliğinin asli unsurları üzerine interaktif bir bilgilendirme gerçekleştirildi. Bu kapsamda sürdürülebilirliğin anahtarı olarak iletişim süreci ele alınarak katılımcıların iletişim süreçlerinin unsurları üzerine düşünmeleri sağlandı. Ayrıca "Çiz çizebilirsen" etkinliği ile iletişim sürecinin temel unsurlarından göz teması, geri bildirim, soru sorma, etkin dinleme, yorumlama, jest ve mimiklerin etkili bir iletişim süreci için önemi ortaya konuldu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen bu atölye ile katılımcıların gerek sosyal gerek ise iş yaşamlarında iletişim becerilerinin artırılması suretiyle kişisel ve mesleki gelişimleri üzerine önemli katkılar sağlanmıştır. Aynı zamanda atölyenin yaratacağı farkındalık ile bilhassa Suriyeli katılımcıların topluma entegrasyonlarının kolaylaştırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Haberler