MyBusinessPartner -

Girişimcilik Temalı Odak Grup Çalışması Gerçekleştirildi

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. Haberler


Girişimcilik Temalı Odak Grup Çalışması Gerçekleştirildi


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan My Business Partner Projesi çerçevesinde odak grup çalışması 4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi.Eğitim ve atölye faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben Eğitim Koordinatörü Prof. Mosier moderatörlüğünde, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerden oluşan 3’ü halihazırda girişimci, 3’ü ise girişimci adayı olmak üzere toplam 6 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 2 saat sürdü. Çalışma kapsamında proje hedef kitlesinin girişimcilik motivasyonu, Türkiye’de girişimcilik, girişimciliğin fikri arka planı, SWOT’u ele alınarak katılımcıların bu alandaki düşünceleri ortaya konuldu.  Çalışma çıktıları Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak raporlanarak web sitesine eklendi.

Gerçekleştirilen bu çalışma ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin girişimcilik üzerine motivasyonlarının ortaya konulması ve girişimcilik faaliyetleri üzerine risk ve fırsatların kamuoyu ile paylaşımı sağlandı. Ayrıca çalışmanın, risk olarak algılanan hususlar üzerinde politika yapıcılara bir rehber niteliğinde olması hedeflenmektedir.Haberler