MyBusinessPartner -

Ticaret Hukuku Eğitimi Gerçekleştirildi

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. Haberler


Ticaret Hukuku Eğitimi GerçekleştirildiAvrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan My Business Partner Projesi eğitim safhasının beşinci adımı tamamlandı.

Proje kapsamında katılımcıların iş yaşamında hukuk kurallarına ve prosedürlere uygun davranış ve işlem gerçekleştirmeleri bakımından “Ticaret Hukuku” eğitimi özet bilgi aktarımı dahilinde 10 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Onur KORU tarafından gerçekleştirilen eğitim çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Ticaret Hukukunun alt dalları, işletme kurulumu ve faaliyetleri ile ilgili hukuki süreçler ele alındı. Aynı zamanda limited, anonim gibi şirket türleri tanıtılarak ayırımları üzerine bilgilendirme sağlandı. Projenin Suriye uyruklu katılımcıları da içeriyor olması dolayısıyla uygulama kalitesinin muhafazası bakımından verilen eğitimin Arapça’ ya simultane çevirisi sağlandı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitim, soru-cevap bölümü ile noktalandı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen bu eğitim ile proje  katılımcılarının girişimcilik için işletme süreçleri ile ilgili gerekli hukuki arka plana sahip olmalarının yanı sıra genel itibariyle kanun dilini anlayabilmelerinin temini hedeflenmektedir.


 
 


Haberler