MyBusinessPartner -

Stres ve Zaman Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. Haberler


Stres ve Zaman Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildiAvrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan My Business Partner Projesi eğitim safhasının üçüncü adımı tamamlandı.

Proje kapsamında katılımcıların iş yaşamında karşılarına çıkması muhtemel krizlere yönelik sağlıklı karar verebilme kabiliyetinin muhafaza edilmesi ve zamanın doğru planlanması için “Stres ve zaman yönetimi” eğitimi 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Kamala KHALINBAYLI tarafından gerçekleştirilen eğitim çerçevesinde zamanın daha verimli kullanılması bakımından zaman yönetim teknikleri ve stres etkenleri katılımcılara aktarıldı. Aynı zamanda eğitim kapsamında stres yönetimi sağlanabilmesi noktasında katılımcılar ile nefes egzersizleri ve empati kurma üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Projenin Suriye uyruklu katılımcıları da içeriyor olması dolayısıyla uygulama kalitesinin muhafazası bakımından verilen eğitimin Arapça’ya simultane çevirisi sağlandı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitim, soru-cevap bölümü ile noktalandı.

Proje kapsamında verilen bu eğitim ile katılımcıların iş süreçlerinde ve sosyal yaşamlarında stres ve zaman yönetimini etkin bir biçimde sağlamak suretiyle yaşam kalitelerini artırmaları noktasında katkı sağlanması hedeflenmektedir.Haberler