MyBusinessPartner -

Ön Muhasebe Eğitimi Gerçekleştirildi

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. Haberler


Ön Muhasebe Eğitimi GerçekleştirildiAvrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan My Business Partner Projesi eğitim safhasının dördüncü adımı tamamlandı.

Proje kapsamında katılımcıların iş yaşamında muhasebe süreçlerini etkin bir biçimde uygulayabilmeleri bakımından “Ön Muhasebe” eğitimi 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Doç. Dr. Metin UYAR tarafından gerçekleştirilen eğitim çerçevesinde ön muhasebenin ne olduğu, ön muhasebe ile muhasebe ayırımı, muhasebenin fonksiyon ve prensipleri gibi hususlar katılımcılara aktarıldı. Aynı zamanda muhasebe süreçlerine yönelik örnek olay çalışmaları ile interaktif bir eğitim gerçekleştirildi. Projenin Suriye uyruklu katılımcıları da içeriyor olması dolayısıyla uygulama kalitesinin muhafazası bakımından verilen eğitimin Arapça’ ya simultane çevirisi sağlandı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitim, soru-cevap bölümü ile noktalandı.

Proje kapsamında verilen bu eğitim ile katılımcıların işletme yönetimine ilişkin temel becerileri kazanmalarının yanı sıra işletmelerin uzun ömürlü hale getirilmesi sürecine çağın bilgi laboratuvarı konumundaki yükseköğretim kurumları aracılığıyla katkı sunulması hedeflenmektedir.Haberler