MyBusinessPartner -

KOSGEB Hibe Olanakları Eğitimi Gerçekleştirildi

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. Haberler


KOSGEB Hibe Olanakları Eğitimi GerçekleştirildiAvrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan My Business Partner Projesi eğitim safhasının son adımı tamamlandı.

Proje kapsamında katılımcıların girişim fikirlerini hayata geçirmek noktasında mali kaynak temini süreçlerine katkı sağlanması bakımından “KOSGEB Hibe Olanakları” eğitimi 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirildi. KOSGEB Proje Uzmanı Tolga ERKAN tarafından gerçekleştirilen eğitim çerçevesinde KOSGEB girişimcilik desteklerinin amacı, türleri, E-Akademi sistemi ve başvuru süreçleri ele alındı. Aynı zamanda geleneksel ve ileri girişimci destek programları kapsamında başvuru ve inceleme prosedürleri üzerine bilgilendirme sağlandı. Projenin Suriye uyruklu katılımcıları da içeriyor olması dolayısıyla uygulama kalitesinin muhafazası bakımından verilen eğitimin Arapça’ ya simultane çevirisi sağlandı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitim, soru-cevap bölümü ile noktalandı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen bu eğitim ile proje katılımcılarının girişim fikirlerini hayata geçirmeleri noktasında finansman bulma süreçlerinin kolaylaştırılması ve bu sayede işletme ömrünün uzun hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Haberler