MyBusinessPartner -

“Ekip Ruhu” Atölyesi Gerçekleştirildi

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. Haberler


“Ekip Ruhu” Atölyesi GerçekleştirildiAvrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan My Business Partner Projesi atölye faaliyetlerinden ikincisi ekip ruhu temasıyla 31 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. William MOSIER tarafından gerçekleştirilen atölye, iyi bir ekip olmanın ön koşulu olarak katılımcıların birbirlerini yakından tanımaları için “Guess Who” oyunu ile başladı. Katılımcıların anonim bir biçimde kendileri ile ilgili bilgiler paylaştığı oyunda diğer katılımcılar halihazırda rastgele yeniden dağıtılan kağıtlardaki kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Hemen ardından ise ekip oluşumunun bir çıktıdan ziyade bir süreç olduğu vurgusu ile ekip halinde hareket edebilmenin yaratıcılık, fikri çeşitlilik, daha iyi performans gibi kazanımları ele alındı. Aynı zamanda gerçekleştirilen problem çözme çalışması ile katılımcılar, özveri ile ortak fayda ve amaç için ekipler oluşturdu. Çalışma kapsamında iş yaşamlarında karşılarına çıkabilecek problemler doğrultusunda hazırlanan örnek olaylara ekipleri ile çözümler geliştiren katılımcılar, grup dinamiği üzerine önemli kazanımlar sağladı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen bu atölye ile katılımcıların gerek sosyal yaşamda gerek ise iş yaşamında çağın kilit becerilerinden olan ekip bilinci ve iyi bir takım oyuncusu olma becerilerini geliştirilmesi sürecine katkı sağlanması hedeflenmektedir.Haberler