MyBusinessPartner -

“Stres ve Zaman Yönetimi” Atölyesi Gerçekleştirildi

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. Haberler


“Stres ve Zaman Yönetimi” Atölyesi GerçekleştirildiAvrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan My Business Partner Projesi atölye faaliyetlerinden üçüncüsü stres ve zaman yönetimi temasıyla 7 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. William MOSIER tarafından gerçekleştirilen atölye, katılımcıların iş yaşamında karşılaşabileceği sorunlar üzerine düşünmelerini sağlayan aktivite ile başladı. Katılımcıların rastgele takımlara bölünerek girişimciliğe yönelik bir kelime yazdığı, daha sonra ise bu kelimeyi diğer takımlara 5 dakikalık süre zarfı içerisinde aktardığı etkinlik sonunda katılımcıların kısıtlı zamanlarda iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak sağlandı. Hemen ardından ise stres ve zaman yönetimi üzerine kilit bilgiler katılımcılar ile paylaşılarak zaman yönetiminin etkinliğinin sağlayacağı faydalar hedefler ekseninde ele alındı. Hemen ardından ise hedef odaklı çalışma için “acil-acil değil, önemli-önemli değil” şeklinde önceliklendirme için matris ekseninde etkinlik gerçekleştirildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen bu atölye ile katılımcıların iş yaşamında ve sosyal yaşamlarında karşılaşmaları muhtemel stres unsurları ile başa çıkabilmelerinin yanı sıra zaman yönetimi becerisi kazandırılarak zaman kaynaklı stres unsurunun minimize edilmesi sağlanmıştır. Bunun yanında ise katılımcılara hedef bazlı çalışma durumunda işlerin önem ve aciliyet durumlarının ne şekilde analiz edebilecekleri noktasında analitik bakış kazandırılması hedeflenmektedir.
Haberler