MyBusinessPartner -

“Zor Müşterilerle Başa Çıkma” Atölyesi Gerçekleştirildi

gelişim üniversitesi
  1.   MyBusinessPartner
  2. Haberler


“Zor Müşterilerle Başa Çıkma” Atölyesi GerçekleştirildiAvrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan My Business Partner Projesi atölye faaliyetlerinden dördüncüsü zor müşterilerle başa çıkma temasıyla 14 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. William MOSIER tarafından gerçekleştirilen atölye kapsamında kişilik kavramı ve farklı kişilik türlerinin belirgin özellikleri (Tartışmacı, memnuniyetsiz, karamsar vb.) katılımcılarla paylaşıldı. Hemen ardından ise iletişim safhasında ortaya çıkması muhtemel sorunların belirlenmesi, çözüm üretilmesi süreçleri irdelendi. Empati ve göz temasının önemi katılımcılar ile gerçekleştirilen uygulama faaliyetleri ile ortaya konuldu. Aynı zamanda zor müşterilerle başa çıkma noktasında stratejiler geliştirme, müşteri öfkesini veya düşmanlığını dağıtma yöntemleri belirleme süreci ele alındı.  
 
Proje kapsamında gerçekleştirilen bu atölye ile katılımcıların iş yaşamında ve sosyal yaşamlarında kişilerle iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve insan ilişkilerinde uzlaşı ve çözüm odaklı yaklaşımının önemine ilişkin bilinç kazandırılması hedeflenmektedir.Haberler